Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek správce  a zároveň odeslání poptávkového formuláře.

 

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás musím informovat o tom, jak  zpracovávám vaše osobních údaje. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech.

Údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Slouží k vyřízení objednání termínu návštěvy. K efektivnímu vyřešení vašich případných požadavků zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Nikomu dalšímu nejsou osobní údaje poskytovány. Přístup k počítači je zabezpečen heslem. Přístup k telefonu je zabezpečen heslem.

 

Používáme soubory cookies a to pouze k měření na webu. (Google Analytics), používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Odeslání poptávkového formuláře - zde potencionální zákazník vyplní údaje pro poptávku.

 

Tyto údaje slouží pouze pro účely plnění budoucí smlouvy ve smyslu oprávněného zájmu obou stran.

K těmto údajům mají přístup oprávnění zaměstnanci společnosti, případně partneři. Správcem osobních údajů je Mgr. Ivana Kočová, IČO: 61835820, se sídlem Ke Dvoru 777/4, 160 00 Praha 6, telefon: 777 673 454, e-mail: ivana@eft-kocova.cz, případně partneři. 4)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

1)   Každý uživatel našich webových stránek má zároveň tyto práva.

 

 a)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,

 b)    právo na přístup k jeho osobním údajům

 c)    právo na opravu jeho osobních údajů,

 a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním   osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby Správce provedl příslušnou opravu či    doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích    osobních údajů).

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2)    Dotazy či prosbu o výmaz se mohou dotčené osoby obracet skrze kontakty uvedené v patičce tohoto webu nebo o viz výše (Správce os. údajů)

Zpět na web